+8
Coupure is een bewegend beeld van choreograaf Ugo Dehaes dat in 2002 gemaakt werd voor Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa. Het is intiem verbonden aan de voetgangersbrug die Jorg Conzett ontwierp op dezelfde plaats: Beide constructies zijn opgebouwd uit dezelfde materialen (blauwe steen en eikenhout), en de duur van de choreografie komt overeen met de tijd die nodig is om de brug op- en neer te laten.

Coupure bestaat uit een levensgrote houten man die in 20 schijven is verdeeld. Elke schijf beweegt onafhankelijk van elkaar zodat het harde materiaal (eik) toch de kwaliteiten en de flexibiliteit krijgt van het water dat hem omringt.

Coupure kwam tot stand tijdens de Meesterproef voor jonge artiesten, georganiseerd door de Vlaamse Bouwmeester (Bob Van Reeth) en begeleid door Ivo Van Hove. Het beeld werd gerealiseerd in samenwerking met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dienst Waterwegen en Kust.

De officiële inhuldiging vond plaats op 8 november 2002.
pagina 1 van 2 - meer