+3
Runner is een installatie van choreograaf Ugo Dehaes. Na bijna 20 jaar met dansers te hebben gewerkt, is hij nu steeds meer choreograaf van dingen.

In een maatschappij die zich blindstaart op winst, optimalisatie, groei en efficiëntie loopt dans (net als alle andere kunstvormen) aardig achterop: een voorstelling maken kost vandaag relatief gezien nog steeds hetzelfde als 200 jaar geleden, want je kan een duet niet alléén dansen, en een lichaam trainen vraagt nog steeds evenveel tijd als vroeger. De toenemende druk om ook kunst als een economisch product te beschouwen zette Ugo ertoe om op zoek te gaan naar manieren om zijn dansers en zelfs zichzelf te vervangen door robots en artificiële intelligentie.

In Runner zien we een worm-achtige robot die zich in alle mogelijke bochten wringt, en daarbij meet hoever deze bewegingen hem brengen. Op die manier legt hij een enorme databank van bewegingen aan, die samen leiden tot verplaatsingen of soms zelfs sprongen. Zijn primitieve AI zoekt naar verbanden en probeert de best mogelijke bewegingen te vinden om vooruit te lopen.

Langzaamaan leert de robot zich sneller en sneller te verplaatsen totdat hij als een gek vooruit schiet. Hoewel de robot tot het uiterste wordt geoptimaliseerd, blijft hij nog steeds in cirkeltjes lopen.