De Jonge Academie


Ugo Dehaes werd gelesecteerd om de volgende 5 jaar lid te zijn van de Jonge Academie als artiest. De Jonge Academie is een autonoom werkende vereniging van jonge toponderzoekers met focus op de context van wetenschappelijk onderzoek in al haar domeinen (beleid, communicatie, onderwijs, mobiliteit, enz.)

Op 12 maart 2015 vindt de inauguratie van de nieuwe leden plaats. Inschrijving voor dit evenement is gratis: http://jongeacademie.fikket.com/event/inauguratie-nieuwe-leden